2. apr, 2017

Foto van krantenbericht 7 september 1987 over het 80 jarig bestaan van het koor